1. Splošni pogoji uporabe

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletnega mesta Trgovine Komarček na spletišču (spletnem mestu) Komarček domene www.komarček.si, ki združuje eno spletno stran. Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletnega mesta in povezanih spletnih strani.

2. Spletišče (spletno mesto) Komarček na domeni; www.komarcek.si

Združuje spletno stran trgovine komarcek, ki je dostopna na svetovnem spletu na www.komarcek.si.

Avtor prispevov, slik in lastnik avtorskih pravic je Tilen Šenk.

3. Določitev pomembnih pojmov

3.1 Lastnik

Lastnik spletnega mesta Trgovina Komarček je PNI d.o.o., Zeleni biser 11, 6230 Postojna

3.2 Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov ali preprosto “upravljalec” je v teh splošnih pogojih podjetje PNI d.o.o., Zeleni biser 11, 6230 Postojna

3.3 Obdelovalec

Obdelovalec osebnih podatkov je podjetje, ki upravljalcu omogoča uporabo platforme za pošiljanje mesečnih obvestil o novih objavah.

3.4 Obiskovalec

Obiskovalec spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče spletno trgovino Komarček.

3.5 Naročnik na novice ali obvestila

Naročnik na novice ali obvestila oziroma preprosto “naročnik” je vsaka oseba, ki se s postopkom izpolnitve namenskega obrazca naroči na prejemanje mesečnih novic, obvestil o novih objavah in drugih novostih.

3.6 Kupec

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na spletni strani Komarček opravi nakup enega ali več izdelkov.

3.7 Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta zajema tako obiskovalca spletnega mesta, naročnika na novice ali obvestila ter kupca.

4. Sprejem splošnih pogojev

Z uporabo spletnega mesta Komarček obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

5. Omejitev odgovornosti

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino, teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Tako upravljalec kot tudi lastnik tega spletišča in spletne trgovine ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitne posledice ali škodo, nastalo ob nepravilnem, nestrokovnem in nemarnem rokovanju z izdelki kupljenimi v spletni trgovini, Komarček.

Uporabnike pozivamo, da se pred uporabo izdelkov posvetujejo z strokovno osebo ali formacevtom.

6. Avtorske pravice

Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je Tilen Šenk, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to avtorica ali upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

7. Spremembe splošnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala.

Zadnja sprememba: 28. 11. 2021

– VARSTVO PODATKOV:

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Podjetje PNI d.o.o., Zeleni biser 11, 6230 Postojna(v nadaljevanu PNI) se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupcev in drugih registriranih uporabnikov, pridobljene preko spletne strani www.komarcek.si ravnalo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 ter uredbe GDPR).

V skladu z ZVOP-1 in GDPR sme podjetje PNI d.o.o., kot upravljalec podatkov obdelovati osebne podatke naročnikov, kupcev in drugih registriranih uporabnikov le, če je podana osebna privolitev posameznika. Posameznik se z osebno privolitvijo strinja, da se njegovi osebni podatki lahko obdelujejo za določene namene in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi podjetje PNI d.o.o.. Osebna privolitev je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev; v primeru spletne strani Trgovina Komarček se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob naročilu na novice, registraciji ali ob nakupu preko kataloške prodaje na spletni strani s klikom na prazno okence in/ali klikom na gumb »Potrdi« ali »Naroči se« ali»Kupi sedaj« potrdi, da sprejema in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

1. Določitev pomembnih pojmov 

1.1 Lastnik

Lastnik spletnega mesta Trgovina Komarček je PNI d.o.o. , Zeleni biser 11, 6230 Postojna.

1.2 Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov ali preprosto “upravljalec” je v teh splošnih pogojih podjetje PNI d.o.o. , Zeleni biser 11, 6230 Postojna

1.3 Obdelovalec

Obdelovalec osebnih podatkov je podjetje, ki upravljalcu omogoča uporabo platforme za pošiljanje mesečnih novih ali obvestil o novih objavah.

1.4 Obiskovalec

Obiskovalec spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče spletno stran Trgovina Komarček.

1.5 Naročnik na novice ali obvestila

Naročnik na novice ali obvestila oziroma preprosto “naročnik” je vsaka oseba, ki se s postopkom izpolnitve namenskega obrazca naroči na prejemanje mesečnih novic, obvestil o novih objavah ali novic in drugih novostih oziroma oseba, ki med postopkom nakupa obkljuka okence, s katerim potrjuje, da želi prejemati novice ali obvestila o novih objavah in novostih.

1.6 Kupec

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na spletni strani komarcek.si opravi kataloški nakup enega ali več izdelkov.

1.7 Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta zajema tako obiskovalca spletnega mesta, naročnika na novice ali obvestila ter kupca.

Obdelava podatkov pri prijavi na e-novice in obvestila o novih objavah

2. Prijava na e-novice in obvestila o novih objavah

Obiskovalec se lahko prijavi na mesečne novice, obvestila o novih objavah ali obvestila o drugih novostih tako, da izpolni prijavni obrazec ter označi, katere vsebine želi prejemati, ter tako postane naročnik vsebin spletnega mesta Trgovina Komarček. Kupec se lahko na mesečne novice ali druga obvestila prijavi ob trenutku nakupa tako, da obkljuka prazno okence, s katerim potrjuje, da se želi prejemati novice. Za prijavo na novice, obvestila o objavah je potrebna privolitev posameznika za vsako aktivnost posebej. Ob prijavi naročnik upravljavcu posreduje naslednje podatke:

 •  elektronski naslov;
 •  ime in priimek;
 •  informacijo o tem, kaj želi prejemati.

Prijava na novice ali obvestila je možna samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov in ob strinjanju s pogoji obdelave podatkov. Naročnik se lahko od prejemanja obvestil ali novic odjavi kadarkoli želi.

2.1 Preklic naročnine

Če želi naročnik preklicati svojo prijavo, lahko to stori tako, da klikne na povezavo “Odjava”, ki se nahaja na dnu vsakega sporočila ali s pisno odjavo na info@komarcek.si. Po dokončni potrditvi preklica bo upravljavec izbrisal osebne podatke naročnika. Preklic naročnine za naročnika pomeni prenehanje prejemanja vseh obvestil.

2.2 Prenehanje naročnine

Če je naročnik neaktiven (ne odpira poslanih novic ali obvestil) več kot eno leto, uporabniku avtomatsko preneha naročnina na novice in obvestila, o čemer je naročnik obveščen na posredovan elektronski naslov. V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke naročnika, kar za naročnika pomeni prenehanje prejemanja vseh obvestil.

2.3 Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke naročnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, ime ter priimek. Obdelovalec ob registraciji naročnika s pomočjo piškotkov oziroma ti. “beaconov” pridobi tudi podatke o njegovi lokaciji oziroma IP naslovu, napravi ter programu ali aplikaciji, s katero prebira novice. Več o obdelovalčevih pogojih si lahko preberete tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od naročnikov, obdeluje za namene obveščanja o novih objavah in za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti. Izraz “neposredno trženje” pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga ali storitev (npr. montaže) z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje).

Izraz “obdelava osebnih podatkov” pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave). Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov spletnega Trgovina Komarček so: statistične obdelave, pošiljanje novic, obvestil in ponudb, reklamnega gradiva.

Obdelava podatkov pri oddaji spletnega naročila

3. Oddaja spletnega naročila

Kupec pri oddaji spletnega naročila upravljalcu posreduje sledeče podatke:

 • ime in priimek;
 • naslov in kraj začasnega ali stalnega prebivališča;
 • telefon;
 • e-naslov.

3.1 Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke kupca, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, ime ter priimek, naslov in kraj začasnega ali stalnega prebivališča, fiksno alo mobilno telefonsko številko.

Upravljalec ob oddaji naročila s pomočjo piškotkov oziroma ti. “beaconov” pridobi tudi podatke o njegovi lokaciji oziroma IP naslovu.Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od kupca, obdeluje za namen obdelave in realizacije naročila.Izraz “obdelava osebnih podatkov” pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

4. Točnost podatkov

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

5. Varstvo osebnih podatkov

5.1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika, pridobljenih ob izpolnitvi obrazca za naročilo na novice ali obvestila ali ob oddaji naročila, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in EU – GDPR). Upravljalec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika le za tiste namene, ki jih ob trenutku naročnine ali oddaje naročila izbere in potrdi uporabnik.

V skladu z ZVOP-1 in GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika. V primeru naročanja na e-novice se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob prijavi na novice s klikom na prazna okenca in klikom na gumb »Naroči se« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji ter sporoči, na kakšen način in katere namene se njegove podatke lahko uporablja.

5.2 Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da posameznik ob oddaji naročila oz. ob naročilu na novice, pri katerem s klikom na prazno okno izbere vsebino, ki jo želi prejemati ter s klikom na gumb »Naroči se« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov za prostovoljno izbrani namen, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točkah 2.3 in 3.1. te Izjave o varstvu podatkov.

5.3 Pravica uporabnika zahtevati spremembo, dostop ali prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali s klikom na povezavo “Spremeni nastavitve”, ki je v vsakih novicah, zahteva spremembo osebnih podatkov. Prav tako lahko uporabnik kadarkoli, pisno preko elektronske pošte ali na drug ustrezen način zahteva vpogled osebnih podatkov. Upravljalec ima pravico, da ob utemeljenem sumu zlorabe podatkov uporabnika zaprosi za dokaz identitete.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali s klikom na povezavo “Odjava”, ki je v vsakih novicah, zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene obveščanja ali neposrednega trženja. Upravljavec bo v najkrajšem možnem času ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja in neposrednega trženja.

5.4 Pravica do ugovora obdelavi, pravica do prenosljivosti in pravica pritožbe pri nadzornem organu

Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali na drug ustrezen način, ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Uporabnik ima pravico, da prejme osebne podatke, ki jih je posredoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu.

Uporabnik ima pravico, da ob sumu nepravilnega ravnanja z osebnimi podatki vloži pritožbo pri nadzornem organu.

5.5 Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo. Upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob postopku naročanja na novice ali oddaji naročila.

5.6 Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani: v primeru zahteve po izbrisu samega naročnika bodo osebni podatki izbrisani takoj; v primeru nakupa brez prijave na novice za nedoločen čas, v primeru neaktivnosti naročenega na novice ali obvestila pa bodo osebni podatki izbrisani po preteku enega leta od zadnje aktivnosti (npr. odprti email). O izbrisu bo uporabnik obveščen na posredovan elektronski naslov.

5.7 Piškotki

Spletni blog v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma naročnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo posameznik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično morda ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku oddaje naročila ali naročila na novice, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob oddaji naročila in prijavi na novice daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti.

5.8 Uporabniki osebnih podatkov

Uporabnik podatkov je

PNI d.o.o., Zeleni biser 11, 6230 Postojna

Za uspešno izvedbo oz. dostavo naročila podjetje osebne podatke kupca posreduje tudi

Pošti Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
2500 Maribor

Za morebitna vprašanja naročnikov o zaupnosti podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, nas lahko kontaktirate na tel. 051 425 276 ali na email povprasevanje@svetilka-dom.si

6. Omejitev odgovornosti

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Zadnja sprememba: 25. november 2021

– SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLENE TRGOVINE:

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLENE TRGOVINE

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za elektronsko poslovanje. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice kupca ter poslovni odnos med kupcem in prodajalcem oz. upravljalcem spletne trgovine.

1. Določitev pomembnih pojmov

1.1 Lastnik

Lastnik spletnega mesta Trgovina Komarček je PNI d.o.o., Zeleni biser 11, 6230 Postojna.

1.2 Upravitelj spletne trgovine

Upravitelj spletne trgovine je:

PNI d.o.o.

Zeleni biser 11

6230 Postojna

tel: +386 51 382 802

email: info@komarcek.si

Osnovni podatki:

Davčna št.: SI68870078

Matična št.: 2087421000

Družba JE zavezanec za DDV

IBAN: SI56 0311 5100 0432 145 (SKB d.d.); BIC/SWIFT: SKBASI2X

Podatki o vpisu v register ( Ajpes območna enota Koper)

1.3 Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov ali preprosto “upravljalec” je v teh splošnih pogojih podjetje PNI d.o.o., Zeleni biser 11, 6230 Postojna.

1.4 Obdelovalec

Obdelovalec osebnih podatkov je podjetje, ki upravljalcu omogoča uporabo platforme za pošiljanje mesečnih novih ali obvestil o novih objavah.

1.5 Obiskovalec

Obiskovalec spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče spletno stran Trgovina Komarček.

1.6 Naročnik na novice ali obvestila

Naročnik na novice ali obvestila oziroma preprosto “naročnik” je vsaka oseba, ki se s postopkom izpolnitve namenskega obrazca naroči na prejemanje mesečnih novic, obvestil o novih objavah in drugih novostih oziroma oseba, ki med postopkom nakupa obkljuka okence, s katerim potrjuje, da želi prejemati novice ali obvestila o novih objavah.

1.7 Kupec

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na spletni strani Moja domača kozmetika opravi nakup enega ali več izdelkov.

1.8 Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta zajema tako obiskovalca spletnega mesta, naročnika na novice ali obvestila ter kupca.

1.9 Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta zajema tako obiskovalca spletnega mesta, naročnika na novice ali obvestila ter kupca.

2. Ponudba

Spletna trgovina Komarček ponuja različne vrste izdelkov kvalitetnih bioizdelkov, kozmetike, zdrave prehrane, zelišč, čajev, izdelkov za dobro počutje in podobno

3. Cene

Vse končne cene posameznih artiklov ali storitev so izražene v evrih (EUR) vsebujejo DDV (DDV je obračunan v košarici in zaključku nakupa). Cene niso vnaprej določene in se lahko spreminjajo. Pri naročilu veljajo cene, ki so ob trenutki naročila navedene poleg opisa posameznega artikla. Upravitelj trgovine si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

4. Minimalna vrednost naročila

5. Naročila in sklenitev kupoprodajne pogodbe

Za uspešen nakup na spletni strani registracija ni obvezna. Ob nakupu na spletni strani uporabnik postane kupec ter pridobi dostop do vseh podatkov pogodbe na daljavo. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik preko elektronske pošte potrdi naročilo, kupec pa prejme elektronsko sporočilo »Naročilo potrjeno«. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji določeni in fiksni ter veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Podrobnosti o naročilu (pogodbi na daljavo) so na voljo na sedežu podjetja.

Naročila v trgovini Komarček se obravnavajo kot nepreklicna. Kupec lahko po oddaji elektronskega naročila v 24 urah odstopi na podlagi obvestila o odstopu na elektronski naslov info@komarcek.si.

6. Postopek nakupa

Izdelki so v spletni trgovini predstavljeni s sliko, opisom in ceno. Za nakup izdelkov lahko kupec na strani, kjer so predstavljeni vsi izdelki v isti kategoriji, pritisne gumb »Dodaj v košarico« ali pa klikne »Več« ali »Hitri ogled« ter nato »Dodaj v košarico«. Pri prvi možnosti se v košarico doda le en kos posameznega izdelka, pri drugih dveh možnostih pa lahko kupec izbere želeno količino in nato klikne gumb »Dodaj v košarico«. Izdelek se samodejno preseli v nakupovalno košarico.

S klikom na gumb »Preglej košarico« je preusmerjen v košarico, nasprotno lahko nadaljuje z nakupom. V »Košarici« lahko kupec  spreminja količino izdelkov oz. izbrane izdelke odstrani iz košarice.  S klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno« je kupec preusmerjen proti dokončanju naročila.

Na blagajni kupec vpiše svoje osebne podatke: ime ter priimek, naslov in kraj bivanja, telefonsko številko ter e-naslov. Izbere naslov za dostavo, izbere način dostave, način plačila in nazadnje potrdi naročilo.

< S klikom na gumb “Oddaj naročilo* se strinjate z obveznostjo plačila > besedilo je prikazano na vidnem mestu strani “Zaključek nakupa” nad gumbom in s klikom na gumb »Oddaj naročilo« je postopek naročila končan, naročilo pa oddano v nadaljnjo obdelavo.  Na elektronski naslov kupec prejme kopijo naročila oz. obvestilo, da je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. Pri kataloški prodaji je naročilo stvar dogovora med kupcem in lastnikom. Kupec lahko v roku 24 ur od oddaje naročila odstopi od naročila s preklicem le-tega po elektronski pošti na naslov info@komarcek.si. V sporočilu o preklicu mora biti jasno zapisana številka naročila, preklic pa mora biti izveden iz tistega elektronskega naslova, ki je bil uporabljen ob izvedbi naročila. Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik obvesti kupca o potrditvi naročila preko elektronske pošte. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji določeni in fiksni ter veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

7. Možnosti plačila

Pri nakupu na spletni strani trgovina Komarček lahko kupec plača naročilo preko spletnega plačilnega naloga z nakazilom na bančni račun podjetja PNI d.o.o. po povzetku naročila, ki ga prejme na elektronski naslov. Plačilo izvede preko svojega elektronskega bančnega računa na račun št. SI56 0311 5100 0432 145, odprt pri SKB d.d.. Pri plačilu navede št. naročila. Izbrane izdelke bo prodajalec poslal na kupčev naslov v dobavnem roku po prejetju nakazila ali potrdilu plačila.

8. Možnosti in stroški dostave

8.1 Oblazinjena kuverta ali paket

Manjša naročila robustnih izdelko bodo odpremljena v oblazinjenem pismu. Večje, težje ali bolj krhke izdelke odpremljamo kot paket.

Strošek dostave se obračuna po ceniku Pošte Slovenija. Dodatnih stroškov ni.

8.2 Osebni prevzem

Naročene izdelke lahko tudi kupec prevzame v poslovalnici na naslovu Tržaška cesta 59, 6230 Postojna. Pri tem je potrebno upoštevati, da se lahko za osebni prevzem čaka več dni. O možnem datumu prevzema kupca obvestimo preko e-maila.

9. Čas in način dostave

Naročeni izdelki bodo na vaš naslov odpremljeni v najkrajšem možnem času. Pri plačilu z bančnim nakazilom bo naročeno blago odpremljeno v dobavnem roku max. 10 dni, šele po prejemu plačila na bančni račun. Dostavo nakupov, opravljenih na spletni strani trgovina Komarček, izvaja Pošta Slovenije. Pogodbeni partner pošiljke dostavlja v dopoldanskih urah. Če paketa v nekaj dneh od odpreme ne prejmete, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite. Zavezujemo se, da bomo ugotovili vzroke za zamudo in vas o tem obvestili. Ob prevzemu morate pregledati vsebino paketa in nas v primeru neskladnosti obvestiti. V kolikor se je blago med dostavo poškodovalo ali uničilo, vas prosimo, da nam prejeto pošiljko pošljete, mi pa vam bomo zagotovili nadomestno pošiljko.

10. Odstop od naročila (pogodbe) in vračilo

Kupec ima pravico, da v roku 14 dni od prejema pošiljke odstopi od naročila, ne da bi navedel razloge za svojo odločitev. Odstop od naročila mora kupec v navedenem roku 14 dni pisno oz. preko elektronske pošte sporočiti ponudniku. Kupec mora najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od naročila ponudniku vrniti blago, pri čemer stroške poštnine krije kupec.

Ponudnik bo po prejemu vračila blago pregledal in kupcu vrnil kupnino zgolj v primeru, da je vse blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini kot ob trenutku naročila. V vračilo kupnine je všteta vrednost izdelkov, in poštnina za pošiljanje kupcu, ki jo je kupec že plačal ob naročilu. Za hitrejše in enostavnejše reševanje vračil naj kupec ob vračilu blaga ali ob sporočilu o odstopu od naročila pošlje tudi račun za prejeto blago, osebne podatke in podatke o transakcijskem računu, na katerega želi prejeti vrnjeno kupnino.

Podjetje v nobenem primeru ne sprejema pošiljk z odkupnino.

11. Varstvo podatkov

Podjetje PNI d.o.o. se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupcev in drugih registriranih uporabnikov, pridobljene preko spletne strani www.komarcek.si, ravnalo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in EU – GDPR).

V skladu z ZVOP-1 in EU GDPR sme podjetje PNI d.o.o., kot upravljalec podatkov obdelovati osebne podatke naročnikov, kupcev in drugih registriranih uporabnikov le, če je podana osebna privolitev posameznika. Posameznik se z osebno privolitvijo strinja, da se njegovi osebni podatki lahko obdelujejo za določene namene in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi podjetje PNI d.o.o.. Osebna privolitev je lahko v primeru spletne strani Trgovina Komarček pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev, da sprejema in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja; v primeru spletne strani Trgovina Komarček se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob naročilu na novice, registraciji ali ob nakupu na spletni strani s klikom na prazno okence in/ali klikom na gumb »Potrdi« ali »Naroči se« potrdi, da sprejema in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

11.1 Točnost podatkov

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

11.2 Oddaja spletnega naročila

Kupec pri oddaji spletnega naročila upravljalcu posreduje sledeče podatke:

 • ime in priimek;
 • naslov in kraj začasnega ali stalnega prebivališča;
 • telefon;
 • e-naslov.

11.3 Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke kupca, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, ime ter priimek, naslov in kraj začasnega ali stalnega prebivališča, telefon.

Upravljalec ob oddaji naročila s pomočjo piškotkov oziroma ti. “beaconov” pridobi tudi podatke o njegovi lokaciji oziroma IP naslovu.Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od kupca, obdeluje za namen obdelave in realizacije naročila.Izraz “obdelava osebnih podatkov” pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

11.4 Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika, pridobljenih ob izpolnitvi obrazca za naročilo na novice ali obvestila ali ob oddaji naročila, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07). Upravljalec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika le za tiste namene, ki jih ob trenutku naročnine ali oddaje naročila izbere in potrdi uporabnik.

V skladu z ZVOP-1 in GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika. V primeru naročanja na e-novice se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob prijavi na novice s klikom na prazna okenca in klikom na gumb »Naroči se« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji ter sporoči, na kakšen način in katere namene se njegove podatke lahko uporablja.

11.5 Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da posameznik ob oddaji naročila oz. ob naročilu na novice, pri katerem s klikom na prazno okno izbere vsebino, ki jo želi prejemati ter s klikom na gumb »Naroči se« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov za prostovoljno izbrani namen, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točkah 2.3 in 3.1. te Izjave o varstvu podatkov.

11.6 Pravica uporabnika zahtevati spremembo, dostop ali prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali s klikom na povezavo “Spremeni nastavitve”, ki je v vsakih novicah, zahteva spremembo osebnih podatkov. Prav tako lahko uporabnik kadarkoli, pisno preko elektronske pošte ali na drug ustrezen način zahteva vpogled osebnih podatkov. Upravljalec ima pravico, da ob utemeljenem sumu zlorabe podatkov uporabnika zaprosi za dokaz identitete.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali s klikom na povezavo “Odjava”, ki je v vsakih novicah, zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene obveščanja ali neposrednega trženja. Upravljavec bo v najkrajšem možnem času ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja in neposrednega trženja.

11.7 Pravica do ugovora obdelavi, pravica do prenosljivosti in pravica pritožbe pri nadzornem organu

Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali na drug ustrezen način, ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Uporabnik ima pravico, da prejme osebne podatke, ki jih je posredoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu.

Uporabnik ima pravico, da ob sumu nepravilnega ravnanja z osebnimi podatki vloži pritožbo pri nadzornem organu.

11.8 Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo. Upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob postopku naročanja na novice ali oddaji naročila.

11.9 Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani: v primeru zahteve po izbrisu samega naročnika bodo osebni podatki izbrisani takoj; v primeru nakupa brez prijave na novice za nedoločen čas, v primeru neaktivnosti naročenega na novice ali obvestila pa bodo osebni podatki izbrisani po preteku enega leta od zadnje aktivnosti (npr. odprti email). O izbrisu bo uporabnik obveščen na posredovan elektronski naslov.

11.10 Piškotki

Spletni blog v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma naročnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo posameznik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično morda ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku oddaje naročila ali naročila na novice, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob oddaji naročila in prijavi na novice daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti.

11.11 Uporabniki osebnih podatkov

Uporabnik podatkov je

PNI d.o.o.
Zeleni biser 11

6230 Postojna

Za uspešno izvedbo oz. dostavo naročila podjetje osebne podatke kupca posreduje tudi

Pošti Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
2500 Maribor

Za morebitna vprašanja naročnikov o zaupnosti podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, nas lahko kontaktirate na tel. +386 51 382 802 ali na email info@komarcek.si

12. Omejitev odgovornosti

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

13. Mnenja in komentarji

Ponudnik registriranim uporabnikom omogoča izražanje mnenja glede izdelkov, ki so v ponudbi spletne trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico, da pred objavo mnenja in komentarje pregleda ter zavrne objavo žaljivih mnenj, mnenj, ki so jezikovno ali vsebinsko neprimerna ter mnenja, ki ne nudijo koristi drugim uporabnikom ter obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik strinja s pogoji uporabe. Ponudniku dovoljuje objavo teksta ali del tega v elektronskih in drugih medijih. Avtor mnenja izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic napisanih mnenj in komentarjev ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

14. Komunikacija z uporabniki

Komunikacija z uporabniki spletne trgovine komarcek poteka preko spletne strani in preko sredstev komunikacij na daljavo (elektronska pošta) ali preko družabnih omrežij (Facebook), na katerih ima Trgovina Komarcek registriran profil. V izjemnih primerih bo podjetje z uporabnikom komuniciralo tudi preko telefona.

Oglasna elektronska sporočila ali sporočila na družabnih omrežjih bodo zasnovana tako, da bo iz njih jasno razvidno, da gre za oglasna sporočila, pri čemer bodo jasno izraženi tudi cene in pogoji ponudbe. Uporabnik se lahko v kateremkoli trenutku odjavi od prejemanja elektronskih novic ali oglasnih sporočil.

15. Odveza odgovornosti

Spletna trgovina Komarček delujeta na principu kataloške prodaje blaga. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi, da so podatki in fotografije o blagu oz. storitvi čim bolj natančni in posodobljeni. Kljub temu se lahko zgodi, da pride v posameznih podatkih do odstopanj. Fotografije in slike, objavljene na spletni strani ali v okviru ponudb, so last podjetja PNI d.o.o. ali njenih dobaviteljev. Fotografije so simbolične in ne zagotavljajo natančnih lastnosti izdelka ali storitve ter lahko prikazujejo simbolično ali dejansko storitev ali blago.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik si pridržuje pravico, da mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva ali uporabljajo neprimeren jezik. Ponudnik se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

16. Pritožbe in spori

Ponudnik se zavezuje,da se bo po svojih najboljših močeh in v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov potrudil vsakršno nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času oz. doseči sporazum ali dogovor. V kolikor dogovor ni mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

Platforma za reševanje sporov evropsko pravo, ECDR – Evropski center za reševanje sporov.

Uporabnik lahko v primeru nejasnosti, pripomb ali pritožb kontaktira podjetje pisno, na elektronski naslov ali telefonsko preko kontkoc. Postopek obravnave je zaupen.

Zadnja sprememba: 20. 12. 2021

– PLAČILO IN DOSTAVA

PLAČILO IN DOSTAVA

1. Minimalna vrednost naročila

2. Možnosti plačila

Pri nakupu na spletni strani komarcek lahko kupec plača naročilo preko spletnega plačilnega naloga z nakazilom na bančni račun podjetja PNI d.o.o. po povzetku naročila, ki ga prejme na elektronski naslov. Plačilo izvede preko svojega elektronskega bančnega računa na račun št.  SI56 0311 5100 0432 145 (SKB d.d.); BIC/SWIFT: SKBASI2X odprt pri SKB Banki. Pri plačilu navede št. naročila. Izbrane izdelke bo prodajalec poslal na kupčev naslov takoj, v dobavnem roku označenem pri opisu izdelka ali po dogovoru po prejetju nakazila ali potrdilu plačila.

3. Možnosti in stroški dostave

3.1 Oblazinjena kuverta ali paket

Manjša naročila robustnih izdelkov bodo odpremljena v oblazinjenem pismu. Večje, težje ali bolj krhke izdelke odpremljamo kot paket.

Strošek dostave se obračuna po ceniku POšte Slovenija. Dodatnih stroškov ni.

3.2 Osebni prevzem

Naročene izdelke lahko tudi kupec prevzame v poslovni enoti na Tržaški cesti 59, 6230 Postojna. Po oddanem spletnem naročilu, kjer ste za način dostave/prevzema označili osebni prevzem, bomo za vaša naročila blago pripravili v dogovorjenem dobavnem roku. Takoj, ko so izdelki pripravljeni, vas bomo o tem obvestili z elektronsko pošto, SMS sporočilom, ali s klicem na vašo telefonsko številko. Pri tem je potrebno upoštevati, da se lahko za osebni prevzem čaka več dni.

4. Čas in način dostave

Naročeni izdelki bodo na vaš naslov odpremljeni v najkrajšem možnem času. Pri plačilu z bančnim nakazilom bo naročeno blago odpremljeno šele po prejemu plačila na bančni račun. Dostavo nakupov, opravljenih na spletni strani komarcek, izvaja Pošta Slovenije. Pogodbeni partner pošiljke dostavlja v dopoldanskih urah. Če paketa v nekaj dneh od odpreme ne prejmete, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite. Zavezujemo se, da bomo ugotovili vzroke za zamudo in vas o tem obvestili. Ob prevzemu morate pregledati vsebino paketa in nas v primeru neskladnosti obvestiti. V kolikor se je blago med dostavo poškodovalo ali uničilo, vas prosimo, da nam prejeto pošiljko pošljete, mi pa vam bomo zagotovili nadomestno pošiljko.

Zadnja sprememba: 06.12. 2021

– Darilni boni

SPLOŠNI POGOJ ZA UPORABO DARILNIH BONOV KOMARČEK

S temi navodili poslovanja z darilnimi boni družba PNI d.o.o., Zeleni biser 11, 6230 Postojna (v nadaljevanju: PNI) določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih bonov družbe.

Splošno

Darilni bon je izkazni papir, ki ga družba izda proti plačilu v obliki listine, ki je označena z enoznačno serijsko številko, in katerega je družba zavezana sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v prodajnih centrih Komarček. Bona ni mogoče vnovčiti v Trgovini Komarček E-trgovini.

Nakup darilnega bona

Darilni bon je možno kupiti v Trgovini Komarček v MC Supernova Postojna.

Vračilo v Trgovini Komarček kupljenega darilnega bona ni možno.

Obveznost družbe

Obveznost družbe iz darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik – kupec darilnega bona – vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo vrednosti darilnega bona je možno opraviti na način, kot je opredeljeno – po povzetju, plačilna kartica ali predračun.

Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik) brez kakršnekoli identifikacije.

Obveznost PNI iz darilnega bona preneha s tem, ko ga PNI sprejme kot plačilo za blago ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, določenih v teh splošnih pogojih.

Pravice imetnika darilnega bona

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v katerikoli Trgovini Komarček. Čas veljavnosti darilnega bona je 12 (dvanajst) mesecev od izdaje bona, in teče od dneva nakupa. Na izrecno zahtevo imetnika darilnega bona se lahko veljavnost darilnega bona podaljšuje za obdobje enega meseca od odobritve podaljšanja.

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da bon predloži družbi kot plačilo ob nakupu blaga. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.

Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Ostala določila

Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.

PNI zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen.

Navodila poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani družbe na naslovu https://www.komarcek.si/darilniboni in https://www.komarcek.si ter dostopni tudi v trgovini Komarček.

Pomoč uporabnikom
e-pošta: info@komarcek.si
Tel: 05 62 01 218 / 051 382 802
Iz tujine: +386 51 382 802